bjarnekj

Man setter et ord foran et annet og går baklengs inn i språket


Legg igjen en kommentar

Trafikktroll

For den som leter etter norske verdier er kanskje trafikken et godt sted å begynne. Vi viser hverandre stort sett respekt, tar hensyn, overholder vikeplikt, opptrer forutsigbart. Vi er kollektivt orientert. Veldig norsk. Veldig bra. Det virker som om den gjevne trafikant er innforstått med at ved å delta i trafikken godtar man vilkårene i en kontrakt som ikke bare omfatter trafikkreglene, men også en tilslutning til en overordnet målsetning om at trafikken er et instrument for trygg forflytning for alle.

Men. Trafikken er og en arena hvor slitasjen på på tradisjonelle hedersverdier blir veldig synlig. En farlig forbikjøring er et uttrykk for at noen setter egne lyster høyere enn andres sikkerhet. Hornbruk, langefingre og andre aggressive gester er uttrykk for at man ikke ser trafikken som et fellesprosjekt der man er forpliktet til å bidra til flyt og sameksistens. Snarere blir den en kamparena. Og når en opptrer aggressivt i trafikken gjør det noe med medtrafikanter som blir utsatt for det. Dype instinktive reaksjoner utløses. Frykt, sinne. Ingen kan forvente at egen aggressivitet skal møtes med forståelse og aksept. Aller minst i trafikkens sekundlange møter. Aggressivitet avler aggressivitet. Den aggressive trafikanten er nettrollet som har byttet ut tastaturet med metall, hestekrefter og fart. Nettrollet og den aggressive egobillisten har nemlig det til felles at de devaluerer andre og søker å legitimere at de innehar friheter og privilegier som ikke bare er mer vidtrekkende enn deres medmenneskers. Det er og helt greit at deres frihet og privilegerte stilling går på bekostning av andres, ja sågar er til trussel og skade for medmennesker. 

I går pendlet jeg til og fra jobb på sykkel. En nydelig dag. En av disse få skinnende blå. Jeg vet ikke hvor mange hundre biler jeg var i trafikken sammen med, men stort sett hadde jeg en positiv opplevelse av gjensidig respekt og samarbeid med medmenneskene rundt meg. Men fem ganger opplevde jeg livstruende adferd fra medtrafikanter. Den verste episoden kom langs Gjersjøen. På et sted med så godt som ingen veiskulder og med et smalt bånd vegetasjon mellom den hvite stripa og en fjellvegg, så en SUV-sjåfør det opportunt å kjøre forbi mens en møtende bil var på høyde med meg. Det var kanskje bare en nevebredde mellom styret mitt og bilen som dundret forbi i 60-70 kilometer i timen. Jeg så ikke hvordan den møtende bilen måtte takle episoden, men jeg tror den tutet. Jeg ble selvfølgelig livredd og lynende forbannet. Jeg presenterte en langefinger med overbevisning og tydelighet. En gest som ble gjengjeldt gjennom takluken på SUVen. Det verste i denne situasjonen er selvfølgelig at en medborger med overlegg velger å utsette en ubeskyttet syklist for slik fare, og samtidig basere seg på at sjåføren i den møtende bilen takler situasjonen som oppstår. Men i ettertid kjenner jeg avsky over at jeg selv lar meg dra inn i en samhandling drevet av aggresjon, frykt og forsvar. Jeg føler meg tvunget inn på en kamparena som ikke hører hjemme i livet jeg vil leve eller samfunnet jeg ser meg som en del av.

For mange år siden arbeidet i jeg i begravelsesbyrå. En jobb hvor det blir veldig tydelig hvor skjørt livet er. Under gitte omstendigheter skal så lite til før en hodeskalle sprekker eller en nakke brekker og et liv er over. På den andre siden av dødsfallet venter bølgen som slår inn i etterlattes liv. Begravelsesbyråjobben ga noen innblikk i det og. Konsultasjonene hvor alt skulle planlegges, eller ved den åpne kisten etter ulykken som hadde etterlatt en kropp som bare hadde en hånd igjen å stryke farvel. Bakenfor der igjen ligger de menneskelige, langt- og vidtrekkende konsekvensene. Slike scener har blitt resultatet av egobilisters adferd. Og det det vil bli det igjen. 

Så når jeg leser SoMe-innlegg fra voksne mennesker som lefler med voldsfantasier hvor syklister er objekter, eller jeg ser ellers ansvarlige og fornuftige folk gå langt i å vise forståelse for aggressiv, utagerende adferd i trafikken, – Det finnes jo så mange bøllete syklister. De får skylde seg sjøl – så blir jeg dypt bekymret. Dersom vi tillater at trafikken blir en arena for selvhevdelse og den sterkestes og frekkestes rett – Hva sier det om statusen for det som har vært våre hedersverdier? Hva sier det om retningen vi lar samfunnsutviklingen ta?   

Reklamer


Legg igjen en kommentar

1,618 033 98

Mennesket er alle tings mål
Protagoras (481-411 f.Kr)

1,618 033 98

I februar 1944 ble Gewandhaus i Leipzig utslettet
av vestmaktenes brannbomber. Veggene kollapset om et rom
beskrevet som et fartøy av akustikk, i stand til å bære
et fullt orkester og femten hundre lyttere
gjennom villniset av distraksjoner – og nesten
helt frem. Hvordan?

Jeg, er en variasjon over da Vincis vitruviske mann. Ingen vet
hvorfor jeg er til. Men konsertsalene finnes
fordi min slekt finnes. Gewandhaus ble bygd i menneskets bilde
som en lek med våre proporsjoner.

En fasade som faller
en torso
som rives av ved navlen


2 kommentarer

Hjerter som kan telle til tredve

Forskere tror arten ble formet
da vi levde i små grupper
på kanskje tredve individer. Tett sammen
i den nakne kampen. Kampen
vi stadig tapte. Da vi famlet oss frem til de første
livsviktige ritualene,
fant ord for det unevnelige og ubegripelige. Vi var tjueåtte

nære som begravde det dødfødte barnet på en svanevinge,
tett inntil den atten år gamle moren,
og vi strødde oker over dem. Vi husket ordene
som skulle sies. Vi husker ikke om vi visste hvorfor. Men vi vet

at ordene og hendene våre er alt vi har hatt å gripe
verden med. At vi aldri kan dele substans uten å dele språk.
Vi har hjerter som bare kan telle til tredve,
men er selv talløse i trengselen
på pendlertogene, gravplassene og i flyktningleirene.


Legg igjen en kommentar

Det er ikke et nederlag å forsvinne i taiga

I

Jeg hadde nøkkelen
til en bomstengt skogsbilvei. Nøkkelen
til å låse meg inn og inne i taiga. Forsvinne
over nylagt, grov grus. Understyre
gjennom kurvene, holde hastigheter høyere enn
ferdighetene tillot.
Småstein knatret mot chassiset. Usynlige fingre
klemte om testiklene
når det nesten gikk galt

Jeg hadde et annet ansikt da. Jeg vet ikke hvem
som minnes dette. Men alt i denne scenen
var ikke mer enn et mål mose
absorberer pr sekund

II

Nå myser jeg i timevis på satellittbilder.
Leter langs Lena etter en vei
jeg aldri skal sykle, fra Bratsk til Jakutsk.
2600 kilometer over arealer
der hele byer går vill
og blir eviggrønt borte

III

Jeg leser om Beinveien til Magadan.
Den spadegravde åren gjennom boreal barskog,
over permafrost, over fjellpass.
Tanken skraper mot, men må bøye av
for gulagfangenes skjebne.
Reise seg, ikke av vilje eller kraft, men av frykt. Stå
i polarmorgenlyset
og skimte sitt eget ansikt i brakkevinduet. Ane sitt
nye navn: «Jeg er Dokhodjaga»
– en det er ute med
Kan en lengte etter å bli senket i grus,
og bli veilegeme?


Legg igjen en kommentar

Om flagget

Orm på hvit bunn. Ravnen og dragen. Gylden løve med øks. Faner å samles under. Faner å dø under. Blafrende bilder som sa at mennesket er vind i herskernes lunger. Dette er flaggets forfedre.

Og flaggslekten fortsatte å tjene de eneveldige, den nedarvede eller tilranede, personlige makt. Vaie over regimentene, skipene. Forkynne: dette fartøyet, disse mennene, denne lasten er kongens, handelshusets – av Guds nåde.

Men alt fanestoff, alle sting, all gild farge, alle metre snor, all komposisjon. Alt ved flagget er menneskets verk. En konge har ikke en plass i et flagg om ikke flaggmakeren plasserer hans våpen der. Og hva med Gud?

I Paris dro de kongen ned av tronen, rev kongefanene i filler, heiste Trikoloren. Rødt og blått fra byens flagg og hvitt – det gamle kongeflaggets farge, sydd om til et symbol på frihet. Et flagg formet under kaos. Da utøylet, frigjort makt ble lagt i nye hender og misbruket tok nye former. Men en ny retning var gitt. Eneveldet var rokket uten at Gud slo tilbake. Mennesket var ikke noens eiendom. Frihet, likhet og brorskap (eller døden).

Det norske flagget deler Trikolorens farger, men det ble ikke formet under åpen strid. Det vokste frem gjennom den langsomme frigjøringen fra Danmark og Sveriges kongemakter. Det rene flagget er resultatet av flere stortings fortolkning av innholdet i Norges frihet. En frihet som rommer revolusjonen idealer om frihet, likhet og brorskap, men som i farger og utforming også knytter bånd til Sverige og Danmark. Det er ikke et symbol på sjåvinisme, men et uttrykk for at Norges selvstendighet og frihet står i en sammenheng og er betinget av historie og relasjonen til verden utenfor.

Det norske flagget er et fredens og frihetens barn av flaggslekten. Eierskapet til flaggets betydning tilhører folket. Ingen maktperson har rett til å tilrane seg flagget og nære egen posisjon gjennom det. Når det norske flagget misbrukes er det ikke den illegitime makten som hånes, men folket og demokratiet.

Så kjære medborger, om du ser flagget bli brukt i sjåvinismens tjeneste, om du ser flagget bli brukt som stengsel, som de fås hedersmerke. Om du ser flagget bli et symbol på historieløshet og hulhet. Om du ser flagget blir en rekvisitt i forførelsens tjeneste – bli forbannet! Si i fra. Ta flagget tilbake.

 

 


Legg igjen en kommentar

Downs og dikt i verdens lykkeligste land

I dag er det verdens Downs-dag. Som ikke det var nok er det verdens poesidag på toppen. En dag for uparede sokker og våre beste dikt. Å finne sammenhengen mellom Downs og poesi byr ikke på rare problemet. Det poesien gjør med språket gjør Downs med menneskeheten: Utvider, utfordrer, setter lyset på hva det vil si å være menneske, språker, er i verden – på et mangfold av vilkår. Og slik dikteren ofte har satt ord til utenforskapet og de utfordredes kår, gir våre medborgere med Downs et ansikt til presset mot mangfoldet menneskeverdet rommer. Måten vi lever på, samfunnet vi bygger gir dalende kurver for antall fødte med Downs syndrom. Teknologien vi utvikler, praksisen vi etablerer vil føre til at flere grupper vil følge etter. Og slik poesien kan by oss på det konstruktive ubehaget, bør vi kanskje med føttene i to ulike sokker bli et øyeblikk i ubehaget kurvene skaper og spørre: Hvorfor blir det slik? Er det dette vi vil? Og slik poesien ofte byr på et nytt perspektiv og et nytt håp, kan kanskje medborgeransiktet med Downs syndrom få oss til å revurdere hva vi prioriterer og hva menneskeverd, verdighet og livskvalitet dypest sett handler om. Skulle vi levd andre liv, skulle vi bygd et annet samfunn? Vi.

I går ble det slått opp at Norge troner øverst som verdens lykkeligste land. Vi er ubegripelig heldige. Blant de faktorene som bidrar til Norges lykke er rommet og friheten for viktige livsvalg. Men hvor vidt rekker denne friheten? Er det skalaen eller måleresultatet som er feil når mangfoldet minker i verdens lykkeligste land? Hvor slitesterk er denne lykken, egentlig?

For meg er noe av det viktigste poesien byr på skala. En skala som gir livet proporsjoner. Øyeblikket her og nå, målt opp mot det faktum at vi alle skal bli borte – Uavhengig av antall kromosomer og opptjente pensjonspoeng. Så jeg avslutter med Torhild Wardenær:

MORIBUND

Jeg står foran skjelettet av en kvinne. Det er spinkelt, like høyt som meg og lukket inne i en
glassmonter. Mellom noen ribbein strekker det seg fremdeles rester av noe som ligner tynt,
gjennomsiktig skinn. Hoftebeina er skålformede. Det latinske navnet, os ilium, står skrevet
direkte på dem med svart skrift. De kan ha skjermet rundt et foster, tenker jeg. Hun har i hvert fall selv vært et foster engang, beskyttet av slike hoftevinger. Men det er lenge siden. Før
beina hardnet, fontanellen grodde igjen og kjøttet vokste ut. Hun må ha tenkt på det.
Den gang huden ennå var stram og hun hadde en munn. At hun en gang skulle ligge i jorda og
at røttene til sypresser skulle kile seg inn mellom spolebeina hennes og at de som hadde
elsket henne skulle stå ved graven. Slik ble det altså ikke. Jeg er lei for det, sier jeg høyt.
Snur meg beskjemmet bort. Passerer langsomt den utstoppede flodhesten med det lure øyet
og den store, opphengte beingrinden etter en blåhval, før jeg går ut:
Står på skjelettføttene mine på den kalde trappa. Ser på trærne, på jorda og himmelen.
Unngår å møte noens mørke blikk. Legger ansiktet i beherskede folder og holder tanken i en
så stram tøyle at den ikke får en sjanse til å gå amok i sitt lille rom, i sin korte tid.

 


4 kommentarer

Poesi krever og gir rom

NRKs Marius Hoel skal legge ned poesiprogrammet Diktafon. Selvfølgelig svikter P2 som kulturformidler når bredde sluker fordypning.  

Først en liten påminnelse om hva dette handler om:

Från Mars – 79
Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk
for jag till den snötäkta ön.
Det vilda har inga ord.
De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll!
Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön.
Språk men inga ord.
Tomas Tranströmer

Dette diktet av Tranströmer gjør det tydelig hvor grundig Hoels NRK har misforstått. 1. februar kunne vi lese i Klassekampen at NRK P2 må «slå av diktafonen» fordi nye målgrupper skal nås. Men poesi har bare en målgruppe: Mennesker. Mennesker med og behov for språk. Slik skriving av poesi krever rom og fordypning, krever mottak av poesi det samme. Poesien er alternativet til ord uten språk. Hvem målgruppene P2 begjærer er, sies det ingen ting om. Like vel krever disse vist nok at poesien må løftes inn i nye formater. Hva poesien og mennesket skal få igjen for dette lar heller ikke NRKs fungerende kulturredaktør oss vite. 
Derimot sier Hoel en del om det nye formatet. Han skal lage et ettermiddagsprogram hvor «kunst og kultur står i sentrum». Fint det. Kunst og kultur er viktig. Like viktig som det lett blir en konturløs strøm i nok et pratsomt magasinprogram. Å prate om kulturuttrykk er ikke det samme som å drive kulturformidling. Kulturformidlingen får først substans når kulturuttrykket fremstår på kunstens premisser. Det være seg i direkte formidling av kunst, eller gjennom den kvalifiserte, gode samtalen som øker lytterens forståelse av og nærhet til det som formidles.   

Diktafon er et unikt program som drives av programlederens kjærlighet til poesien. Her har bredden i mangfoldet poesien utgjør blitt formidlet gjennom motet til å gå i dybden. Diktafon har vist oss lyttere tillit. Tillit til at vi kan holde oss åndelig oppreist gjennom en halvtime uten jinglekrykker og katzenjammerkorsett (er det ikke slik musikk som skiller prateP2 fra prateP4?). Slik skapes rommet poesien trenger for å nå sin eneste målgruppe og rommet målgruppen trenger for å ta inn poesien. I dette møtet kan det oppstå nye rom hvor mennesket med og behov for språk, konkret opplever poesiens verdi og betydning. Det er umulig å se hvordan dette skal oppnås på tre minutter mellom en diskusjon om nødvendigheten av gründerånd i kulturvirksomheter, et kulturkorrekt musikkinnslag og et flinkiskåseri om hulheten i de blåblås kulturpolitikk.     

Selvfølgelig svikter P2 som kulturformidler når bredde sluker fordypning. Selvfølgelig svikter P2 som kulturformidler når poesien ikke lenger får en reell plass. Vi nærmer oss punktet hvor P2 blir kanalen som snakker om kultur, ikke formidler. Hvor valget mellom P4 eller P2 handler om hvem du er eller vil være, ikke om innhold. Autentisiteten forsvinner. Når vi kommer dit blir det vanskelig å argumentere for at lisenspengene til P2 bidrar med noe substansielt annet i skinnmangfoldet.