bjarnekj

Man setter et ord foran et annet og går baklengs inn i språket


Legg igjen en kommentar

Trafikktroll

For den som leter etter norske verdier er kanskje trafikken et godt sted å begynne. Vi viser hverandre stort sett respekt, tar hensyn, overholder vikeplikt, opptrer forutsigbart. Vi er kollektivt orientert. Veldig norsk. Veldig bra. Det virker som om den gjevne trafikant er innforstått med at ved å delta i trafikken godtar man vilkårene i en kontrakt som ikke bare omfatter trafikkreglene, men også en tilslutning til en overordnet målsetning om at trafikken er et instrument for trygg forflytning for alle.

Men. Trafikken er og en arena hvor slitasjen på på tradisjonelle hedersverdier blir veldig synlig. En farlig forbikjøring er et uttrykk for at noen setter egne lyster høyere enn andres sikkerhet. Hornbruk, langefingre og andre aggressive gester er uttrykk for at man ikke ser trafikken som et fellesprosjekt der man er forpliktet til å bidra til flyt og sameksistens. Snarere blir den en kamparena. Og når en opptrer aggressivt i trafikken gjør det noe med medtrafikanter som blir utsatt for det. Dype instinktive reaksjoner utløses. Frykt, sinne. Ingen kan forvente at egen aggressivitet skal møtes med forståelse og aksept. Aller minst i trafikkens sekundlange møter. Aggressivitet avler aggressivitet. Den aggressive trafikanten er nettrollet som har byttet ut tastaturet med metall, hestekrefter og fart. Nettrollet og den aggressive egobillisten har nemlig det til felles at de devaluerer andre og søker å legitimere at de innehar friheter og privilegier som ikke bare er mer vidtrekkende enn deres medmenneskers. Det er og helt greit at deres frihet og privilegerte stilling går på bekostning av andres, ja sågar er til trussel og skade for medmennesker. 

I går pendlet jeg til og fra jobb på sykkel. En nydelig dag. En av disse få skinnende blå. Jeg vet ikke hvor mange hundre biler jeg var i trafikken sammen med, men stort sett hadde jeg en positiv opplevelse av gjensidig respekt og samarbeid med medmenneskene rundt meg. Men fem ganger opplevde jeg livstruende adferd fra medtrafikanter. Den verste episoden kom langs Gjersjøen. På et sted med så godt som ingen veiskulder og med et smalt bånd vegetasjon mellom den hvite stripa og en fjellvegg, så en SUV-sjåfør det opportunt å kjøre forbi mens en møtende bil var på høyde med meg. Det var kanskje bare en nevebredde mellom styret mitt og bilen som dundret forbi i 60-70 kilometer i timen. Jeg så ikke hvordan den møtende bilen måtte takle episoden, men jeg tror den tutet. Jeg ble selvfølgelig livredd og lynende forbannet. Jeg presenterte en langefinger med overbevisning og tydelighet. En gest som ble gjengjeldt gjennom takluken på SUVen. Det verste i denne situasjonen er selvfølgelig at en medborger med overlegg velger å utsette en ubeskyttet syklist for slik fare, og samtidig basere seg på at sjåføren i den møtende bilen takler situasjonen som oppstår. Men i ettertid kjenner jeg avsky over at jeg selv lar meg dra inn i en samhandling drevet av aggresjon, frykt og forsvar. Jeg føler meg tvunget inn på en kamparena som ikke hører hjemme i livet jeg vil leve eller samfunnet jeg ser meg som en del av.

For mange år siden arbeidet i jeg i begravelsesbyrå. En jobb hvor det blir veldig tydelig hvor skjørt livet er. Under gitte omstendigheter skal så lite til før en hodeskalle sprekker eller en nakke brekker og et liv er over. På den andre siden av dødsfallet venter bølgen som slår inn i etterlattes liv. Begravelsesbyråjobben ga noen innblikk i det og. Konsultasjonene hvor alt skulle planlegges, eller ved den åpne kisten etter ulykken som hadde etterlatt en kropp som bare hadde en hånd igjen å stryke farvel. Bakenfor der igjen ligger de menneskelige, langt- og vidtrekkende konsekvensene. Slike scener har blitt resultatet av egobilisters adferd. Og det det vil bli det igjen. 

Så når jeg leser SoMe-innlegg fra voksne mennesker som lefler med voldsfantasier hvor syklister er objekter, eller jeg ser ellers ansvarlige og fornuftige folk gå langt i å vise forståelse for aggressiv, utagerende adferd i trafikken, – Det finnes jo så mange bøllete syklister. De får skylde seg sjøl – så blir jeg dypt bekymret. Dersom vi tillater at trafikken blir en arena for selvhevdelse og den sterkestes og frekkestes rett – Hva sier det om statusen for det som har vært våre hedersverdier? Hva sier det om retningen vi lar samfunnsutviklingen ta?   

Reklamer


Legg igjen en kommentar

Om flagget

Orm på hvit bunn. Ravnen og dragen. Gylden løve med øks. Faner å samles under. Faner å dø under. Blafrende bilder som sa at mennesket er vind i herskernes lunger. Dette er flaggets forfedre.

Og flaggslekten fortsatte å tjene de eneveldige, den nedarvede eller tilranede, personlige makt. Vaie over regimentene, skipene. Forkynne: dette fartøyet, disse mennene, denne lasten er kongens, handelshusets – av Guds nåde.

Men alt fanestoff, alle sting, all gild farge, alle metre snor, all komposisjon. Alt ved flagget er menneskets verk. En konge har ikke en plass i et flagg om ikke flaggmakeren plasserer hans våpen der. Og hva med Gud?

I Paris dro de kongen ned av tronen, rev kongefanene i filler, heiste Trikoloren. Rødt og blått fra byens flagg og hvitt – det gamle kongeflaggets farge, sydd om til et symbol på frihet. Et flagg formet under kaos. Da utøylet, frigjort makt ble lagt i nye hender og misbruket tok nye former. Men en ny retning var gitt. Eneveldet var rokket uten at Gud slo tilbake. Mennesket var ikke noens eiendom. Frihet, likhet og brorskap (eller døden).

Det norske flagget deler Trikolorens farger, men det ble ikke formet under åpen strid. Det vokste frem gjennom den langsomme frigjøringen fra Danmark og Sveriges kongemakter. Det rene flagget er resultatet av flere stortings fortolkning av innholdet i Norges frihet. En frihet som rommer revolusjonen idealer om frihet, likhet og brorskap, men som i farger og utforming også knytter bånd til Sverige og Danmark. Det er ikke et symbol på sjåvinisme, men et uttrykk for at Norges selvstendighet og frihet står i en sammenheng og er betinget av historie og relasjonen til verden utenfor.

Det norske flagget er et fredens og frihetens barn av flaggslekten. Eierskapet til flaggets betydning tilhører folket. Ingen maktperson har rett til å tilrane seg flagget og nære egen posisjon gjennom det. Når det norske flagget misbrukes er det ikke den illegitime makten som hånes, men folket og demokratiet.

Så kjære medborger, om du ser flagget bli brukt i sjåvinismens tjeneste, om du ser flagget bli brukt som stengsel, som de fås hedersmerke. Om du ser flagget bli et symbol på historieløshet og hulhet. Om du ser flagget blir en rekvisitt i forførelsens tjeneste – bli forbannet! Si i fra. Ta flagget tilbake.

 

 


Legg igjen en kommentar

Downs og dikt i verdens lykkeligste land

I dag er det verdens Downs-dag. Som ikke det var nok er det verdens poesidag på toppen. En dag for uparede sokker og våre beste dikt. Å finne sammenhengen mellom Downs og poesi byr ikke på rare problemet. Det poesien gjør med språket gjør Downs med menneskeheten: Utvider, utfordrer, setter lyset på hva det vil si å være menneske, språker, er i verden – på et mangfold av vilkår. Og slik dikteren ofte har satt ord til utenforskapet og de utfordredes kår, gir våre medborgere med Downs et ansikt til presset mot mangfoldet menneskeverdet rommer. Måten vi lever på, samfunnet vi bygger gir dalende kurver for antall fødte med Downs syndrom. Teknologien vi utvikler, praksisen vi etablerer vil føre til at flere grupper vil følge etter. Og slik poesien kan by oss på det konstruktive ubehaget, bør vi kanskje med føttene i to ulike sokker bli et øyeblikk i ubehaget kurvene skaper og spørre: Hvorfor blir det slik? Er det dette vi vil? Og slik poesien ofte byr på et nytt perspektiv og et nytt håp, kan kanskje medborgeransiktet med Downs syndrom få oss til å revurdere hva vi prioriterer og hva menneskeverd, verdighet og livskvalitet dypest sett handler om. Skulle vi levd andre liv, skulle vi bygd et annet samfunn? Vi.

I går ble det slått opp at Norge troner øverst som verdens lykkeligste land. Vi er ubegripelig heldige. Blant de faktorene som bidrar til Norges lykke er rommet og friheten for viktige livsvalg. Men hvor vidt rekker denne friheten? Er det skalaen eller måleresultatet som er feil når mangfoldet minker i verdens lykkeligste land? Hvor slitesterk er denne lykken, egentlig?

For meg er noe av det viktigste poesien byr på skala. En skala som gir livet proporsjoner. Øyeblikket her og nå, målt opp mot det faktum at vi alle skal bli borte – Uavhengig av antall kromosomer og opptjente pensjonspoeng. Så jeg avslutter med Torhild Wardenær:

MORIBUND

Jeg står foran skjelettet av en kvinne. Det er spinkelt, like høyt som meg og lukket inne i en
glassmonter. Mellom noen ribbein strekker det seg fremdeles rester av noe som ligner tynt,
gjennomsiktig skinn. Hoftebeina er skålformede. Det latinske navnet, os ilium, står skrevet
direkte på dem med svart skrift. De kan ha skjermet rundt et foster, tenker jeg. Hun har i hvert fall selv vært et foster engang, beskyttet av slike hoftevinger. Men det er lenge siden. Før
beina hardnet, fontanellen grodde igjen og kjøttet vokste ut. Hun må ha tenkt på det.
Den gang huden ennå var stram og hun hadde en munn. At hun en gang skulle ligge i jorda og
at røttene til sypresser skulle kile seg inn mellom spolebeina hennes og at de som hadde
elsket henne skulle stå ved graven. Slik ble det altså ikke. Jeg er lei for det, sier jeg høyt.
Snur meg beskjemmet bort. Passerer langsomt den utstoppede flodhesten med det lure øyet
og den store, opphengte beingrinden etter en blåhval, før jeg går ut:
Står på skjelettføttene mine på den kalde trappa. Ser på trærne, på jorda og himmelen.
Unngår å møte noens mørke blikk. Legger ansiktet i beherskede folder og holder tanken i en
så stram tøyle at den ikke får en sjanse til å gå amok i sitt lille rom, i sin korte tid.

 


4 kommentarer

Poesi krever og gir rom

NRKs Marius Hoel skal legge ned poesiprogrammet Diktafon. Selvfølgelig svikter P2 som kulturformidler når bredde sluker fordypning.  

Først en liten påminnelse om hva dette handler om:

Från Mars – 79
Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk
for jag till den snötäkta ön.
Det vilda har inga ord.
De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll!
Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön.
Språk men inga ord.
Tomas Tranströmer

Dette diktet av Tranströmer gjør det tydelig hvor grundig Hoels NRK har misforstått. 1. februar kunne vi lese i Klassekampen at NRK P2 må «slå av diktafonen» fordi nye målgrupper skal nås. Men poesi har bare en målgruppe: Mennesker. Mennesker med og behov for språk. Slik skriving av poesi krever rom og fordypning, krever mottak av poesi det samme. Poesien er alternativet til ord uten språk. Hvem målgruppene P2 begjærer er, sies det ingen ting om. Like vel krever disse vist nok at poesien må løftes inn i nye formater. Hva poesien og mennesket skal få igjen for dette lar heller ikke NRKs fungerende kulturredaktør oss vite. 
Derimot sier Hoel en del om det nye formatet. Han skal lage et ettermiddagsprogram hvor «kunst og kultur står i sentrum». Fint det. Kunst og kultur er viktig. Like viktig som det lett blir en konturløs strøm i nok et pratsomt magasinprogram. Å prate om kulturuttrykk er ikke det samme som å drive kulturformidling. Kulturformidlingen får først substans når kulturuttrykket fremstår på kunstens premisser. Det være seg i direkte formidling av kunst, eller gjennom den kvalifiserte, gode samtalen som øker lytterens forståelse av og nærhet til det som formidles.   

Diktafon er et unikt program som drives av programlederens kjærlighet til poesien. Her har bredden i mangfoldet poesien utgjør blitt formidlet gjennom motet til å gå i dybden. Diktafon har vist oss lyttere tillit. Tillit til at vi kan holde oss åndelig oppreist gjennom en halvtime uten jinglekrykker og katzenjammerkorsett (er det ikke slik musikk som skiller prateP2 fra prateP4?). Slik skapes rommet poesien trenger for å nå sin eneste målgruppe og rommet målgruppen trenger for å ta inn poesien. I dette møtet kan det oppstå nye rom hvor mennesket med og behov for språk, konkret opplever poesiens verdi og betydning. Det er umulig å se hvordan dette skal oppnås på tre minutter mellom en diskusjon om nødvendigheten av gründerånd i kulturvirksomheter, et kulturkorrekt musikkinnslag og et flinkiskåseri om hulheten i de blåblås kulturpolitikk.     

Selvfølgelig svikter P2 som kulturformidler når bredde sluker fordypning. Selvfølgelig svikter P2 som kulturformidler når poesien ikke lenger får en reell plass. Vi nærmer oss punktet hvor P2 blir kanalen som snakker om kultur, ikke formidler. Hvor valget mellom P4 eller P2 handler om hvem du er eller vil være, ikke om innhold. Autentisiteten forsvinner. Når vi kommer dit blir det vanskelig å argumentere for at lisenspengene til P2 bidrar med noe substansielt annet i skinnmangfoldet.  


Legg igjen en kommentar

En enhet som favner mangfoldet

Jeg skal ikke gnåle mer på en stund. Jeg er drittlei momentet hønsesparket har fått. Tror blikket og oppmerksomheten må rettes i en annen retning. Har etter hvert fått en viss kompetanse på å ignorere uønsket adferd. Kanskje skal jeg anvende denne på populistenes manøvre også?
Men først må jeg uttrykke en dyp bekymring. Klimaskeptikere og fremmedhatere – (For det er det det er snakk om. Ikke sunn kritikk av et idésett eller en religion. Det er snakk om hundsing av individer og grupper som er født inn i en gitt kultur) -, utgjør en så stor gruppe at et regjeringsparti ser seg tjent med å sette deres fremste representant som minister. Ikke en hvilken som helst minister, men ministeren som skal bygge og trygge rettsstaten. Folk flest (og da snakker jeg statistisk sett. ca 85%. Ikke den synsende frihåndsvarianten) må ta støyten for farlig populistisk flørting med de bruneste sjatteringene blått kan holde før det blir, ja, helt brunt.
Folk flest i Norge kan lese og skrive. Vi kan mye om mangt. Vi er produktive. Vi kan le av amerikanere som ikke vet forskjell på Norge og Sverige eller navnet på hovedstaden i Belgia. Vi kan le av kreasjoniistene. Men 7 av 29 stortingsrepresentanter for et av våre regjeringspartier er klimafornektere. Hagen er på vei til Tinget med antiklimabudskapet sitt.
Vi kan sukke over USA som har valgt antihumanisten Trump og hans destruktive tanker. Men de to ministerne som får ansvar for integreringsklimaet i landet og forvaltningen av språket det offisielle Norge anvender om Den Andre, Nesten – disse dyrker historien om oss og dem. Dyrker frykt og mistanke. De gir rom for destruktive narrativer i folkedypet. Nærer dem med smilefjes, lik og del. Det er farlig.
Tenk om vi kunne isolert disse stygge tendensene hos Frp, og sagt at der har vi våre 15%. Disse må vi lytte til, imøtegå og med respekt stemme ned. Problemet er at kunnskapspartiet H, menneskeverdspartiet Krf og miljøpartiet V har gitt dem makt og holder dem ved makt. Det er paradoksalt, trist og uforståelig.
Vi trenger lederskap nå. Lederskap som peker på håp. På menneskeverd. Lyskasterne må rettes mot en ny fremtid. En fremtid som vil se annerledes ut enn etterkrigs-Norge, men som bygger på de samme grunnleggende verdiene. En fremtid som byr på uante muligheter. Det grønne skiftet er ikke nedbygging. Det er en kursendring. Den er nødvendig, men den kan og gi følgekonsekvenser som bringer oss videre som mennesker og samfunn. Vi trenger lederskap som våger å snakke om hva vi skal leve i og for – ikke bare hva vi skal leve av. Ingen ting er enkelt. Det meste er komplisert. Vi trenger lederskap som kan gi oss trygghet i møte med denne erkjennelsen.
Hvordan bygger vi en enhet som rommer det mangfoldet som landet vårt helt reelt rommer i dag, og som det vil utgjøre i morgen? Å fryse en nå-situasjon eller spole tilbake er ikke reelle alternativer.
Hvordan kan vi rette oppmerksomheten dit hvor det blir tydelig hvorfor eierskapet til konsekvensene av klimakrisen og ansvaret for endringene er noe vi har felles?
Den som ikke bidrar til konstruktive løsninger på disse utfordringene må ansvarlige velgere skjerme fra maktposisjoner. For mye står på spill.


8 kommentarer

Et langt steg fremover, med en hæl plantet i sanden

11. november var en dag jeg opplevde at debatten rundt hensynet til utviklingshemmede barn og deres familier tok et stort skritt fremover. Dessverre satt det andre benet hælen godt ned i bakken. Vi får håpe spagaten lar seg hente inn.

Det var tre innlegg i Morgenbladet jeg opplevde bidro til fremdrift.

Anette Olsen løftet i «De tøffeste møtene» viktige utfordringer ut av den egenopplevde, emosjonsdirrende historien. Fagpersonens beskrivelse av en virkelighet som er ukjent for mange er nøktern men vektig. Innlegget hadde høy verdi som folkeopplysning og som balanseringsstag mellom frontene som har bygd seg opp. For mange debatten angår personlig ble dette og en mulighet til å slippe skuldrene ned: Vi trenger ikke vrenge frem våre historier for å bli trodd. Vi blir sett.

Et annet innlegg som gjorde inntrykk var psykolog Helga Bruns «Refleksjoner etter Ørjasæter og Nilssen». Her utdyper hun sin bakgrunn og gir innsikt i vekten bak hennes prioriteringer. Hun formilder erfaringer på en måte hvor det inviteres til å trekke veksler på det hun har vært igjennom. Meninger meisles ut med åpenhet og forankring i egen kontekst. Så etterlates det da og et rom for konstruktiv diskusjon. Brun har høstet mye kritikk for steilheten som kunne leses i tidligere innlegg. Jeg har selv vært blant de spisseste i imøtegåelsen av henne. Jeg kunne oppriktig ønske at dette var mitt første møte med Bruns syn og erfaringer. Vi er nok fortsatt uenig i ganske grunnleggende ting, men dette innlegget ga meg håp om en debatt videre som bringer oss fremover, ikke ned i skyttergravene.

Det siste innlegget som bidro til håp var Henrik Syses «Våre små søsken». Hans formidling av dyp respekt og forståelse for Ørjasæters historie og opplevelse er forbilledlig. Tematikken som har drevet denne etter hvert lange debatten er hjertenær. Frontene som har dannet seg og virkemidlene blant annet undertegnede har tatt i bruk vitner om det. Noen har betalt en pris. Syses tilnærming viser at det er mulig å debattere med tilstedeværelse og respekt, også når diskusjonen går om spørsmål av stort og grunnleggende alvor. Etter å ha lest gjennom hans innlegg tror jeg mange sitter med et nytt eller nyansert syn på tematikken, uavhengig av tidligere ståsted. Det er nettopp møtet med mangelen på evne til å se medmennesker med et annet ståsted som må leses som det voldsomme momentet bak mitt og andres innlegg i høstens debatt. Syse lærer oss å romme uenigheten.

Bidraget som etter min mening holder tilbake ble publisert på aftenpostens debattsider av ULOBAS valgte leder, Ann Kristin Krokan. Dette til tross for at innlegget «I debatten om avlastningstilbud til foreldre med funksjonshemmede barn, mangler det en vesentlig dimensjon – barnas rettslige stilling» rommer helt avgjørende viktige poeng. Utviklingshemmede barns rettslige stilling er i mange tilfeller svært svak. Alt for mange barn må leve med konkrete konsekvenser av dette. FNs barnekonvensjon utgjør en helt grunnleggende forpliktelse for både norske myndigheter og foreldre. Dette blir i all for stor grad neglisjert. Men dette er en dimensjon stadig flere foreldre blir bevisst på og som begynner å tas med i vurderingen i kommuners og fylkesmenns saksbehandling. Det er en veldig lang vei å gå, men temaet er på blokken. Heldigvis.

Tragedien med Krokans innlegg er at det er vanskelig å lese henne annerledes enn at avlastning i bolig alltid og for alle må anses som omsorgssvikt og brudd på barnekonvensjonen. I dette ligger grove forenklinger og en tilnærming som står i dyp kontrast til Syses. Barnekonvensjonen består ikke bare av et punkt. Den må leses i sin helhet. Konvensjonen er et bedre kompass i møte med virkeligheten enn Krokans lesning av den.

Trusselen mot utviklingshemmede barns rettslige stilling er et sammensatt tema som angår barn og foreldre på tvers av skillelinjene Krokan arbeider retorisk  maurflittig for å opprettholde. Jeg kunne ønske at utropstegnene i teksten i større grad bøyde nakken i en spørsmålstegnpositur, og søkte å bidra til løsninger for mangfoldet av levd liv. Som øverste leder i en organisasjon kan Krokan unne seg å male med bred pensel, dvele ved prinsipper og idealer. Hun trenger ikke bry seg så mye om særskilte utfordringer knyttet til enkeltdiagnoser og enkelttilfeller. Hun kan til og med koste på seg å foreslå at i stedet for barnebolig burde foreldre få støtte til nytt hus eller tilbygg. Ikke så nøye da at midlene til slikt langt fra kan dekke behovet. Ikke så nøye med resten av problemstillingene knyttet til valg av bosted og bolig. Det oppstår et tydelig gap mellom idealer og reelle muligheter her og nå. Når man velger å ikke forholde seg til dette gapet havner man i det jeg har valgt å kalle inkluderingsromantikk.

For foreldre som skal arbeide frem løsninger handler virkeligheten om her og nå, ikke neste års Nirvana. Det handler om praktiske forhold, kompromisser, flere barns hensyn. Men det handler og om å se det utviklingshemmede barnets situasjon og søskens situasjon i lys av føringene i barnekonvensjonen. Og det handler om å våge å se motsetningene mellom barnas og foreldrenes interesser, og motsetningene mellom funksjonsfriske og utviklingshemmede søskens interesser. Så lenge Krokan ikke bidrar med konstruktive innspill til hvordan kompleksiteten i dette skal håndteres, bidrar hun ikke etter mitt syn til å bringe denne debatten videre. 11. november, 2016 var Krokan hælen i sanden.

Jeg ser frem til en videre, løsningsorientert gang i debatten. Jeg håper særlig på innspill fra pleiefaglige ressurser, personlige assistenter, byråkrati, politikere og jurister. Tror dette feltet trenger blikk og refleksjon fra flere ståsteder.

 

 


24 kommentarer

Det er nok nå!


Jeg gidder ikke begynne denne teksten med at jeg synes BPA er fint og at barn bør få bo hjemme. Selvfølgelig synes jeg det. Men jeg har ikke tid til utenomsnakk. Jeg er pessimistisk, sint og redd.

Om du ber foreldre til utviklingshemmede barn sette opp en liste over hva de opplever som mest krevende i hverdagen, vil mangfoldet prege listen. Like vel er jeg helt sikker på å se to punkter som vil bli hyppig trukket frem:

1 Dårlig samvittighet og bekymring ovenfor den utviklingshemmedes søsken

2 Kampen for å bli trodd og sett. Trodd og sett av hjelpeapparat, venner, familie og arbeidsgiver. Alt og alle man er avhengig av eller som betyr noe i livet.

Det er uendelig mange grunner til at omsorgen for og ivaretagelsen av et utviklingshemmet barn kan gå på bekostning av søsken. Det kan handle om søskens eller foreldres slitenhet, sosial isolasjon, økonomi, tid, mangel på mobilitet. Det moderne mennesket snakker om tidsklemma. Hos mange familier med utviklingshemmede barn oppstår en omsorgsklemme i tillegg.

Dette skal ikke være et vitnesbyrd om egen historie. Jeg orker ikke brette ut mine ungers, min kone og mitt liv, igjen. Viktige grunner til det skal jeg komme tilbake til, men jeg gjør et unntak her og slipper inn en personlig erfaring etter ti år i «bransjen»: Det er lite som har vært så tungt som å kryste ut mest mulig detaljert og utfyllende om vanskelighetene som følger mitt utviklingshemmede barns tilstand. Å ord for ord beskrive det kjæreste jeg har som et monster. Etter ti år trenger jeg ikke gjenta, male så detaljert. Nå er det snakk om nivå på tjenester, påvirke for en fleksibilitet som ivaretar helhet, begrense kjepphestrytteriet. Dette begynner å sitte nå. Etter ti år – Og vi er heldige.

For når jeg skriver at jeg er pessimistisk, sint og redd, så er ikke det primært på egne vegne. Det handler om tonen og mistroen som ser ut til å bre seg blant foreldre til utviklingshemmede barn og tillitsvalgte i gruppens største organisasjon. Mistro til hverandres historier, smerte og valg. For når man ikke blir trodd, sett og forstått av de som burde hatt best forutsetning for det, og enda verre: De som skal representere oss og tale vår – felles – sak. Hvem skal man da forvente å bli trodd av?

Det begynte 12. september med Ann Kristin Krokans kronikk i Aftenposten. Krokan er politisk leder i Uloba. Krast og tydelig beskrev hun hvor uegnet enhver form for institusjon alltid er for alle funksjonshemmede barn. Dikotomien er etablert. Omsorg i eller utenfor hjemmet. Fri eller fengsel. Verdighet eller uverdighet. Svart eller hvitt. Krokans engasjement for en svak og utsatt gruppe fikk oppdrift ved å tråkke ned på de som ikke passer inn hennes kakeform, de som har valgt annerledes – vært nødt til å velge annerledes? Innlegget skapte uro på sosiale medier. Hederen var stor. Applausen ivrig fra mange. Stemmene som talte imot fikk null gehør. Det eksplisitte budskapet var at det er ikke rom for nyanser. Det finnes bare et svar. For mange satt Krokans tekst og jubelen mitt i det såreste og tyngste i hverdagen: Hensynet til søsken og redselen for å ikke bli trodd.

Heldigvis. Allerede 15. september var Olaug Nilssen og Kristin Molvik Botnmark ute med en imøtegåelse. Deres innledende betraktning rommer det meste: Vi tviler på om det tjener formålet å ensidig fremstille alle kommunale løsninger som fengselslignende anstalter der funksjonshemmede blir satt bort for å dø. Botnmark ga for et par (?) år siden ut boken «I raushetens grenseland – Alle skal med?». Her forteller hun historien om sin utviklingshemmede datters liv, om hennes eget liv med jenta og alle de tøffe møtene med helsevesen og hjelpeapparat. Historien om å leve i ytterkanten av den rausheten som preger det norske velmenende velferdssamfunnet. I tilsvaret til Krokans kronikk må hun sette ord på og forsøke å viske ut et nytt grenseland som kan føre til et enda sårere utenforskap: Dikotomien satt opp av ens egne. Den rette og den vrange lære. Det gode og det onde.

Så fulgte nye innlegg. Nilssen og Molvik Botnmark ble tatt i skole av psykolog Helga Brun. Hennes budskap var den rene inkluderingspietisme. Det finnes bare to utganger. Hjemmet med BPA eller institusjonenes fortapelse. Man går ikke bare litt fortapt. Grunnen til at jeg bruker dette billedspråket er fordømmelsene og moralismen som preger Bruns tekster. Det er ideologien som sitter i førersetet. Ikke kunnskap, tvil, avveininger, balansering av hensyn eller evaluering. Hun har svaret. I en facebookdebatt etter Botnmark og Nilssens innlegg stiller NFUs leder Jens Petter Gitlesen seg bak Krokan. Hennes budskap er for alvorlig til at det kan dveles ved nyansene.

Igjen deling og applaus på sosiale medier og kommentarfelt, og en erkjennelse begynner å sette seg: Hos svært mange av de som lever i Molvig Botnmarks grenseland er Bruns, Krokands og NFU-lederens tilnærming rådende. Barnets, foreldres og søskens beste er gisler av ideologi. Det er ikke rom for et «Er det så sikkert at?». Det er ikke rom for å holde de store visjonene opp, og samtidig skape gode løsninger i virkeligheten.

Så kulminerer det med Elin Ørjasæters modige men sterkt betonte tekster i Morgenbladet og Aftenposten. Hun legger ingen ting i mellom. Mange føler seg støtt. Finner uttalelsene diskriminerende. Det er ikke slik deres utviklingshemmede barn er. Det er ikke slik deres oppvekst har vært. Man kjenner seg ikke igjen. Og det er nå det blir stygt. I et innlegg på NFUs hjemmesider skriver Gitlesen alvoret i Ørjasæters historie inn i en parentes. Relevansen i innlegget plasseres i en for lengst tilbakelagt fortid. Alt er bedre nå. Man har tidlig innsats, man har ditt og datt. Barn med et slikt destruktivt potensial tror man ikke på… i dag.  – Men i kommentarfeltene kommer de få motstemmene. Insisterende. Dette er våre liv, eller vi lever et annet liv, men behovene blir det samme. Tro oss…? Men nei. Det er ikke rom for nyansene. Det er ikke rom for tvilen.

Er det rart jeg ikke lenger ønsker å stille min historie til disposisjon? Så hva skjer når interessene til utviklingshemmedes familier kommer på dagsorden, sånn som akkurat nå? Hvem snakker sant om de vanskelige historiene? Hvem snakker balansert om hensynet til søsken? Hvem snakker med respekt om behovet for å puste og redselen for at hjemmet blir en institusjon eller bekymringen for byrden som følger arbeidsgiveransvaret for assistenten?

Det er nok nå.

Nok fordømmelse av medmenneskers dyrkjøpte valg.
Nok nedsnakking av utslitte foreldres forsøk på å håndtere liv som ingen kan sette seg inn i.
Nok synsing, ideologi og inkluderingsromantikk på bekostning av folk som sliter daglig med å bli trodd på at livet er så hardt som det faktisk er. Nok desperate forsøk på å skvise virkeligheten ned i kakeformene.
Nok moralisme

Les NOU 2016:17 På lik linje. Vi har mer enn nok å kjempe sammen for.